Dzīvnieki un likumdošana

Dzīvnieku aizsardzības likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534